About the project

  • Date: August 01, 2019
  • Client: Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI
  • Category: , ,
  • Address: Số 18 đường 868, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Công Ty TNHH TM – KT ĐIỆN MẶT TRỜI XANH cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI sử dụng trên 500 kWh điện mỗi tháng Do đó, Qua sự tư vấn từ Công ty chúng tôi và được sự đồng thuận của Phía Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI gói công suất được lựa chọn lắp đặt là 5kwp.

Lợi ích

Sau khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 5kWp, mỗi tháng hệ thống sinh ra được 600 kWh điện, như vậy trừ đi 500 kWh điện sinh hoạt hàng tháng hệ thống còn sinh ra trên 100 kWh điện hòa vào lưới điện quốc gia

Và hàng tháng, điện lực khu vực phải trả chi phí 100 kWh cho Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI với giá mỗi kWh là 2.134 VNĐ/kWh. Như vậy, ngoài việc không phải đóng tiền điện hàng tháng hệ thống mang về thu nhập cho Công ty trên 200,000 VNĐ mỗi tháng.