About the project

  • Date: August 01, 2019
  • Client: Dự án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trờI 20kw
  • Category: , ,
  • Address: Số 18 đường 868, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Công Ty TNHH TM – KT ĐIỆN MẶT TRỜI XANH cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI sử dụng trên 500 kWh điện mỗi tháng Do đó, Qua sự tư vấn từ Công ty chúng tôi và được sự đồng thuận của Phía Công Ty TNHH MTV DƯỢC LIỆU TẤN HẢI gói công suất được lựa chọn lắp đặt là 5kwp.

Lợi ích

Sau khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 20kWp, mỗi tháng hệ thống sinh ra được 2.500 kWh điện, như vậy trừ đi 1.500 kWh điện sinh hoạt hàng tháng hệ thống còn sinh ra trên 1.000 kWh điện hòa vào lưới điện quốc gia